Oficiální znak AŠSK


KRAJSKÁ RADA:


OKRESNÍ RADY:


             PROPOZICE
             VÝSLEDKY

             PROPOZICE
             VÝSLEDKY

             PROPOZICE
             VÝSLEDKY

             PROPOZICE
             VÝSLEDKY

             PROPOZICE
             VÝSLEDKY

             PROPOZICE
             VÝSLEDKY

Jana Gellnerová
B. Němcové 32A
746 01 Opava
tel: 604 938 505

ZŠ ENGLIŠOVA OPAVA

Tyto stránky udržuje:
Petr Mička (2018)

AŠSK - Asociace školních sportovních klubů

Asociace školních sportovních klubů ČR zaměřuje svou činnost na obrovský potenciál žáků škol, z nichž pouze část najde uplatnění ve sportovních oddílech. Vyplňuje tak významným způsobem mezeru celého sportovního prostředí. Hlavním posláním školních sportovních klubů je tvorba a realizace atraktivního programu sportovních a tělovýchovných aktivit vycházejícího ze zájmu žáků a dále smysluplné vyplnění volného času dětí a mládeže, které na mnoha místech doplňuje nedostatečnou pohybovou nabídku povinné školní tělesné výchovy.

Asociace školních sportovních klubů České republiky (AŠSK ČR) organizuje soutěže a tělovýchovné akce prostřednictvím jednotlivých školních sportovních klubů, okresních nebo krajských rad a sekretariátu AŠSK ČR pro všechny základní a střední školy bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou členy asociace.

Pro představu uvádíme stručný přehled pořádaných sportovních soutěží: basketbal, fotbal, plavání, atletický trojboj a čtyřboj, florbal, házená, přespolní běh, orientační běh, sportovní gymnastika, moderní gymnastika, pohybové skladby, stolní tenis, volejbal, halový fotbal, hokejbal, korfbal, lyžování (klasické, alpské disciplíny, snowboarding), minifotbal, softbal, sportovní lezení, šachy, šplh, vybíjená a cyklistika.

Cílem je sdružovat co nejširší počet žáků škol, kterým není lhostejná jakákoliv činnost a nabídnout jim sportovní aktivity, které jim přináší uspokojení. Dále organizujeme a podílíme se na sportovních akcích a soutěžích pořádaných okresními a krajskými radami AŠSK v rámci celoročních soutěží. Dlouhodobě jsme pořadateli okresního a krajského kola v přespolním běhu a silovém víceboji, kde žáci naší školy dosahují velmi dobrých výsledků.