Fotografie k soutěžím organizovaných AŠSK ČR
KRAJSKÁ RADA MSK

Krajské finále ve šplhu 2018