Oficiální znak AŠSK


KRAJSKÁ RADA:


OKRESNÍ RADY:


             PROPOZICE
             VÝSLEDKY

             PROPOZICE
             VÝSLEDKY

             PROPOZICE
             VÝSLEDKY

             PROPOZICE
             VÝSLEDKY

             PROPOZICE
             VÝSLEDKY

             PROPOZICE
             VÝSLEDKY

Jana Gellnerová
B. Němcové 32A
746 01 Opava
tel: 604 938 505

ZŠ ENGLIŠOVA OPAVA

Tyto stránky udržuje:
Petr Mička (2018)


Předpisy AŠSK ČR

NÁZEV PŘEDPISU POPIS KE STAŽENÍ
Tisková zpráva KÚ Finanční podpora z rozpočtu Moravskoslezského kraje k úhradě nákladů spojených s organizací sportovních soutěží typu „C“ v Moravskoslezském kraji za rok 2018 STAHUJ
Tisková zpráva KÚ Finanční podpora z rozpočtu Moravskoslezského kraje k úhradě nákladů spojených s organizací sportovních soutěží typu „C“ v Moravskoslezském kraji za rok 2017 STAHUJ
Tisková zpráva KÚ Finanční podpora z rozpočtu Moravskoslezského kraje k úhradě nákladů spojených s organizací sportovních soutěží typu „C“ v Moravskoslezském kraji za rok 2016 STAHUJ
Vnitřní předpis AŠSK 4/2013 Členské příspěvky AŠSK ČR STAHUJ

Změny v AŠSK ČR, Sportongo

NÁZEV DOKUMENTU POPIS KE STAŽENÍ
Sportuj ve škole Základní popis projektu ODKAZ
Jak registrovat člena AŠSK Návod pro předsedy ŠSK STAHUJ
Změny v AŠSK, příspěvky, Informace pro předsedy ŠSK STAHUJ

Formuláře, smlouvy

NÁZEV FORMULÁŘE POPIS KE STAŽENÍ
Ukončení členství klubu v AŠSK ČR Formulář STAHUJ
Smlouva mazi AŠSK a školou Vzor smlouvy STAHUJ
Vzor výsledkové listiny Formulář STAHUJ
Vzor výsledkové listiny RF Formulář STAHUJ
Pořádání setkání ŠSK Přihláška, rozpočet STAHUJ
Teamgym junior Přihláška do soutěže STAHUJ
O nejlepší pohybovou skladbu. Přihláška do soutěže STAHUJ
Hry třetího tisíciletí Přihláška, rozpočet, program, propozice STAHUJ
Přihláška do AŠSK Základní přihláška STAHUJ
Přihláška na soutěž a soupiska Prezenční listina soutěžících a
doprovodu
STAHUJ
Republikové finále Přihláška k pořadatelství STAHUJ
STAHUJ
Propozice, přihlášky, výsledky Vzory formulářů STAHUJ
Záznamová karta při soutěžích
AŠSK ČR
- STAHUJ
Vyhláška č. 55 ze dne
28.ledna 2005
O podmínkách organizace a financování
soutěží a přehlídek v zájmovém
vzdělávání.
STAHUJ
Výplatní listina rozhodčím Formulář na vykázání práce rozhodčího STAHUJ
Smlouva AŠSK Smlouva k zajištění činnosti v rámci AŠSK ČR STAHUJ
Vyúčtování Vyúčtování cestovních nákladů STAHUJ
Dohoda Dohoda o provedení práce STAHUJ

Vybraná pravidla k soutěžím organizovaných AŠSK ČR

NÁZEV SOUTĚŽE KE STAŽENÍ
Úprava pravidel fotbalu od 1.9.2014 STAHUJ
Pravidla FIBA basketbalu 3x3 STAHUJ
Pravidla AŠSK volejbalu trojic STAHUJ
Upravená pravidla silového čtyřboje chlapců SŠ STAHUJ
Upravená pravidla silového čtyřboje dívek SŠ STAHUJ
Pravidla malého florbalu 1.část
2.část
Upravená pravidla Futsalu STAHUJ
Pravidla silového čtyřboje - chlapci ZŠ STAHUJ
Pravidla šplhu STAHUJ
Pravidla vybíjené STAHUJ